INFOLINIA czynna do 22:00   513 011 492
Toggle Bar
nabór na studia licencjackie | dzienne lub zaoczne
Pielęgniarstwo
Nabór Zimowy trwa.
Inauguracja i pierwsze zajęcia 20.03.2021

 

 
Studiuj Pielęgniarstwo
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492
 lub online
a dokumenty donieś później
 
 Zapraszamy do zapisów telefonicznie
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Pielęgniarstwo
studia licencjackie - dzienne lub zaoczne

CZESNE ZA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE (WARIANTY):

 • płatność miesięczna: 550 zł 420 zł (miesięcznie x 10 rat / rok)
 • płatność semestralna: 2750 zł 2100 zł (semestralnie x 2 raty / rok)
 • płatność roczna: 5500 zł 4100 zł (jednorazowo / rok)
 • wpisowe: 300 zł 0 zł

Powyższe informacje dotyczą pierwszego roku Studiów. Więcej informacji w Tabeli Opłat. 


Promocja wpisowego, czesnego i rekrutacja do 29 01 2021 - 
 skorzystaj z promocji

Inauguracja: 20.03.2021

Ważne:

 • Aby skorzystać z promocji na czesne wymagana jest rezerwacja miejsca w okresie obowiązywania promocji.
 • Osoby, które zarezerwowały miejsce i w tym roku zdają egzamin dojrzałości, mogą donieść dokumenty w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.

 

Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny

Uwaga:

Nabór także na Indywidualny Tok Studiów - zadzwoń  601 395 994 

 

 ZAPISZ SIĘ NA STUDIA I UBIEGAJ O STYPENDIUM! 

Już blisko 30% Studentów WSNoZ to Stypendyści. Uczelnia wspiera nie tylko osoby o wybitnych wynikach w nauce, ale także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Wierzymy, że każdemu należy się równy dostęp do szkolnictwa wyższego, dlatego program stypendialny zbudowany jest tak, aby odpowiadać na potrzeby naszych obecnych i przyszłych Studentów.

 
Rezerwacja miejsc i informacja:
513 011 492
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji otwarte. Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Rezerwacja miejsc:

Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492
 ub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji otwarte. Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

 

Kosmetologia - studia licencjackie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może rozpocząć naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone
10 praktycznych zjazdów

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu zaprasza swoich Absolwentów na Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone ze zniżką -15%.

Zobacz ofertę

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
System zajęć: dzienny lub zaoczny (do wyboru)

Czym jest Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu?

Kierunek „Pielęgniarstwo” wpisuje się w misję Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, która przywołuje sentencję:
 
„Lahore creata, labori et scientiae servio” 
(Z pracy powstałam, pracy i nauce służę)
 
Misją Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu jest oferowanie społeczeństwu najwyższej jakości kształcenia o profilu praktycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, by nasi absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, stanowili rzeczywistą konkurencję nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku pracy.

Kierunek „Pielęgniarstwo” swoje fundamenty programowe odnosi do dziedziny nauk medycznych nauk o zdrowiu i zakłada pełną zgodność z regulacjami prawnymi określającymi warunki prowadzenia studiów oraz wymogi dla zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, co umożliwia oferowanie kształcenia na właściwym i wysokim poziomie.
 
Kierunek „Pielęgniarstwo” w pełni realizuje powinności ujęte w misji zakładając praktyczny profil kształcenia i odnosząc go do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zaś w celu zapewnienia właściwego przygotowania studentów do wymagań lokalnego i europejskiego rynku pracy zakłada realizację programu spełniającego wymogi określone w Ustawie o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (Dz.U. 2011, Nr 174, poz. 1039) prowadzonego przez kadrę o wysokich kwalifikacjach naukowych i zawodowych.

Nasze atuty:

 • Kompleksowo i nowocześnie wyposażone pracownie
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy z całej Polski - szanowani specjaliści i autorytety w swej dziedzinie
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych, m.in. Szpital św. Łukasza w Bydgoszczy, 2. Szpital ESKULAP w Osielsku, 3. Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka w Inowrocławiu, 4. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie,
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • Zajęcia praktyczne na Uczelni odbywają się w nowych, doskonale wyposażonych pracowniach, z użyciem nowoczesnych i profesjonalnych sprzętów.
Stypendia:
 
Już blisko 30% Studentów WSNoZ to Stypendyści. Uczelnia wspiera nie tylko osoby o wybitnych wynikach w nauce, ale także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Wierzymy, że każdemu należy się równy dostęp do szkolnictwa wyższego, dlatego program stypendialny zbudowany jest tak, aby odpowiadać na potrzeby naszych obecnych i przyszłych Studentów.

Co po studiach?

Głównym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest holistyczne i dogłębne, praktyczne przygotowanie przyszłych absolwentów projektowanego kierunku „pielęgniarstwo” do pełnienia roli zawodowej pielęgniarki (pielęgniarza), jako zawodu społecznego zaufania o dużym stopniu samodzielności i odpowiedzialności, a w szczególności wyposażenie studentów w nowoczesną wiedzę i umiejętności pielęgniarskie oraz wykształcenie u studentów pożądanej społecznie postawy pielęgniarki (pielęgniarza), w tym stosunku do zawodu, jego tradycji, wartości jak i natury wykonywanych funkcji i czynności zawodowych.
 
Pielęgniarstwo, jako zawód zaufania społecznego, jest zawodem regulowanym o szczególnie doniosłym znaczeniu publicznym w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Jako profesja o wyjątkowym charakterze, której misyjność jest związana z opieką nad pacjentem, ma jednoznacznie określone zadania, gdzie wymogi formalnoprawne uprawniające do wykonywania zawodu są ściśle powiązane z pożądanymi społecznie wymaganiami pozaformalnymi wynikającymi z misyjnego charakteru pielęgniarstwa.

Kosmetologia - studia licencjackie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może rozpocząć naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone
10 praktycznych zjazdów

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu zaprasza swoich Absolwentów na Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone ze zniżką -15%.

Zobacz ofertę

Kosmetologia - studia magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:
 
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • uzdrowiskach,
 • zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach i domach opieki,
 • ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach i klinikach kosmetologicznych,
 • jendostkach badawczych,
 • szkolnictwie wyższym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

 czesne

 420 zł 
promocja do 29 01 2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

Nabór na Rok Akademicki 2021 także na:

Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji otwarte. Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.