Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

banner vademecum strona wsnoz 2019

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2900 zł do 25 09 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 09 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 17 10 2020
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych

Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli:

DATA I ZJAZDU 12 01 2021 
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 17.12.2020

Studia podyplomowe Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Uczeń Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:
Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzyć indywidualne programy edukacyjnych dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.Studia  adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli  studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

Adresaci:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Studia przeznaczone są   dla  nauczycieli, wychowawców  i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:
 • Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
 • Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
 • Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Dziecko z ADHD w szkole, dokumentacja
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
 • Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • Zespół Retta, inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Praktyka - 60h

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3500  

Promocja do 25 09 2020
2900 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.