studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Studia polecane przez specjalistów medycyny 

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3900 zł do 19 01 2021
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 16 02 2021 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 20 06 2020
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub 727 600 617 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 19 01 2021

Zapisując się na Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek drugi kierunek 5% taniej

lub Podyplomowe studia pedagogiczne za 2600 zł 
lub kurs integracji sensorycznej za 300zł
lub Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli do Prowadzenia Zajęć w Szkołach z Pierwszej Pomocy 490 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 550zł

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek:
Termin: 19 09 2020 r.
C
zesne: 4300,- 
Koniec rekrutacji: 07.07.2020 r.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji:

Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Lliczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 • Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej. 
 • Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zdiagnozować sytuację trudną. 
 • Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej. 
 • Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych.
 • Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny.
 • Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku.
 • Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny. 
 • Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych. 
 • Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia. 
 • Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych. 
 • Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań. 
 • Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego. 
 • Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej. 
 • Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania. 
 • Różnicować modele opieki pielęgniarskiej. 
 • Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji.
 • Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się. 
 • Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego. 
 • Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych. 
 • Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom. 
 • Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne.
 • Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich. 
 • Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia. 
 • Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych.
 •  Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów. 
 • Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy. 
 • Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. 
 • Promować zdrowie własne i innych. 
 • Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu. 
 • Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia. 
 • Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia. 
 • Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia. 
 • Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną. 
 • Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu. 
 • Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych. 
 • Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej. 
 • Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku. 
 • Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską.Inicjować zmiany w organizacji pracy. 
 • Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej. 
 • Dokumentować proces pielęgnowania.
 • Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej. 
 • Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa. 
 • Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a
Centrum Warszawa

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/Specjalizacja rodzinna/Warszawa)