Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
Studia polecane przez specjalistów medycyny 

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek już dziś
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.
 
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Czesne za semestr: 1075 zł 975 zł
Całkowity koszt studiów:
4300 zł 3900 zł
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 26 04 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 24.04.2021 r. (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Bonus Specjalny
ważny do 26 04 2021

Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznegodrugi kierunek 5% taniej

lub Podyplomowe studia pedagogiczne za 2600 zł 
lub kurs integracji sensorycznej za 300 zł
lub Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli do Prowadzenia Zajęć w Szkołach z Pierwszej Pomocy 490 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 550 zł

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin wynosi 1.190 godzin dydaktycznych.Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 • Komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą.
 • Dostosować zakres, charakter i formę przekazywanych informacji do stanu pacjenta. 
 • Kształtować umiejętność pacjenta do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. 
 • Wykonać badanie fizykalne pacjenta. 
 • Kierować na badania diagnostyczne lub pobierać materiały do badań diagnostycznych. 
 • Zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu.
 •  Podjąć działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. 
 • Przewidzieć i rozpoznać sytuację trudną.
 • Decydować i podejmować działania w sytuacji trudnej. 
 • Kształtować umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
 • Uszanować godność osobistą pacjenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia. 
 • Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie.
 • Udzielić pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. 
 • Zdecydować o zakresie i charakterze opieki. 
 • Dobrać model opieki pielęgniarskiej do stanu pacjenta. 
 • Stworzyć ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania. 
 • Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich. 
 • Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną. 
 • Dostosować wymiar i zakres zapotrzebowania na wsparcie. 
 • Określić zakres samodzielności pacjenta dotyczącej samoobsługi. 
 • Doradzać w procesie uczenia samoobsługi i czynności życia codziennego. 
 • Uczyć samoobsługi i czynności życia codziennego. 
 • Kształtować świadomy udział pacjenta w procesie leczenia. 
 • Uczyć samoobserwacji objawów choroby. 
 • Rozpoznać stan psychiczny pacjenta w sytuacjach nietypowych. 
 • Interpretować ukryty sens objawów psychopatologicznych na potrzeby opieki pielęgniarskiej. 
 • Diagnozować wczesne przejawy zaburzeń rozwoju.
 • Promować zdrowie psychiczne. 
 • Ocenić warunki zabawy i nauki w aspekcie zasad higieny psychicznej. 
 • Analizować deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji. 
 • Prowadzić psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. 
 • Prowadzić rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. 
 • Integrować społeczność terapeutyczną. 
 • Współpracować w zespole terapeutycznym. 
 • Rejestrować, oceniać, uogólniać i upowszechniać wyniki swojej pracy. 
 • Dobrać osoby, metody i środki do realizacji działań pielęgniarskich. 
 • Konstruować programy doskonalenia (formułować cele kształcenia, dobierać metody, formy i treści kształcenia do celów, ocenić stopień osiągnięcia celów, analizować wyniki procesu kształcenia). 
 • Planować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. 
 • Ocenić jakość i skuteczność działań zespołu pielęgniarskiego. 
 • Formułować, wdrażać i modyfikować standardy opieki nad pacjentem. 

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a
Centrum Warszawa

SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  4300 zł  

Promocja do 26 04 2021  
 3900 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 727 600 617 

 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.