Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
Studia polecane przez specjalistów medycyny naturalnej

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online

a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4 300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 900 zł do 22 01 2021
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 22 01 2021  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 26.09.2020
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub 727 001 315 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek:
Termin:16.01.2021
Czesne:
3700 zł
Rekrutacja do:31.12.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla pielęgniarek, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do pełnienia specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

Łączna liczba godzin wynosi 980 godzin dydaktycznych.Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 650 godzin, w tym w części teoretycznej 300 godzin, w części praktycznej 350 godzin.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom uczelni wyższej (studiów licencjackich bądź magisterskich), zainteresowanych tematyką ziołolecznictwa, zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą dziedziną jak i osoby, któtr pragną uzupełnić swoą wiedzę, obecnych i przyszłych właścicieli sklepów ze zdrową żywnością i zielarni, osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania się, zajmujących się dietetyką, sportem, zdrowym trybem życia, osobom zainteresowanym naturalną kosmetyką. Studia będą również przydatne dla masażystów, fizjoterapeutów, trenerów, lekarzy, kosmetologów.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa

Absolwent umie:

 • Scharakteryzować najczęściej występujące nowotwory w Polsce i na świecie.
 • Scharakteryzować organizację opieki nad chorym onkologicznie w Polsce i na świecie.
 • Omówić rolę pielęgniarki w "leczeniu" niekonwencjonalnym.
 • Omówić psychospołeczne i duchowe konsekwencje choroby nowotworowej. 
 • Sformułować diagnozę pielęgniarską. 
 • Planować opiekę pielęgniarską nad chorym i jego rodziną.
 • Propagować zachowania prozdrowotne.
 • Opracować i realizować programy edukacyjno-profilaktyczne. 
 • Oceniać skuteczność podjętych działań.
 • Przygotować pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych. 
 • Scharakteryzować różne metody leczenia chorób nowotworowych. 
 • Przygotować chorego z chorobą nowotworową do leczenia (chirurgicznego, promieniami, cytostatykami). 
 • Pielęgnować chorego po zabiegu chirurgicznym, po radioterapii, po leczeniu cytostatykami. 
 • Pielęgnować chorego z powikłaniami spowodowanymi leczeniem choroby nowotworowej. 
 • Przedstawić stany naglące w onkologii. 
 • Edukować pacjentów i ich rodziny w zakresie stosowania odpowiedniej diety. 
 • Stosować rehabilitację i udogodnienia dostosowane do potrzeb chorego. 
 • Wskazać zadania pielęgniarki w prowadzeniu różnego rodzaju rehabilitacji. 
 • Mobilizować pacjenta do świadomego udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym. 
 • Dobrać indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta, właściwą technikę kontaktu terapeutycznego. 
 • Wyznaczyć priorytety pielęgnacyjne w opiece paliatywnej. 
 • Szanować przekonania religijne i kulturowe pacjenta. 
 • Uczestniczyć w sprawowaniu opieki paliatywnej nad chorym i jego rodziną.
 • Omówić zasady zwalczania bólu nowotworowego. 
 • Klasyfikować środki przeciwbólowe według zaleceń światowej organizacji zdrowia (WHO). 
 • Wspomagać chorego w dążeniu do maksymalizacji jakości życia.

Przedmioty:

 • Podstawy ziołolecznictwa
 • Psychologia pracy z pacjentem
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie
 • Aktywne składniki roślin
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Ocena jakości ziół
 • Biotechnologia roślin leczniczych
 • Technologia leków roślinnych
 • Farmakologia
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu nerwowego i sercowo-naczyniowego
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu moczowo-płciowego
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu oddechowego oraz w stanach zapalnych
 • Fitoterapia i zielarstwo w chorobach układu pokarmowego
 • Fitoterapia i zielarstwo a pielęgnacja i choroby skóry
 • Fitoterapia i zielarstwo w pediatrii
 • Fitoterapia i zielarstwo w endokrynologii i ginekologii
 • Medycyna ekologiczna w leczeniu chorób cywilizacyjnych
 • Towaroznawstwo
 • Zioła w wybranych jednostkach chorobowych

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)