Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia Podyplomowe o specjalizacji

Logopedia z Neurologopedią

banner vademecum strona wsnoz 2019

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ

Czesne za semestr: 1400 zł 1225 zł
Całkowity koszt studiów:
5600 zł 4900 zł
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 30 07 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 18.09.2021r.
 
 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia z Neurologopedią, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Informacja zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia z Neurologopedią, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy występującymi z powodu zaburzeń ogólnego rozwoju lub jako wynik patologii oddzielnych narządów czy zaburzeniami wynikającymi z  uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Słuchacz uzyska umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej u osób dorosłych i dzieci.  

Adresaci:

Studia podyplomowe Logopedia z Neurologopedią przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie i są zainteresowane pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi z różnorodnych schorzeń w tym schorzeń neurologicznych.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.  Może on znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Zagadnienia programowe m.in:

 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 3. Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
 4. Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
 5. Logorytmika
 6. Oligofrenologopedia
 7. Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalii
 8. Afazja – diagnoza i terapia
 9. Metodyka pracy logopedycznej
 10. Niepłynność mowy i jąkanie – diagnoza i terapia
 11. Wprowadzenie do neurologopedii
 12. Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 13. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi. Metody alternatywnej komunikacji
 14. Neurofizjologia czynności prymarnych
 15. Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie
 16. Innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną
 17. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 18. Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 19. Specyfika pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem
 20. Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia
 21. Muzykoterapia i arteterapia.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia z Neurologopedią/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  5600

Promocja do 30 07 2021
 4900

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 727 001 315 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.