Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Rozpocznij Studia Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

 
  

Studia realizujemy obecnie także  w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub  726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4200
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3900  do 22 01 2021
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 19 02 2021  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 10.10.2020  
Aplikuj teraz
 661 124 500 lub  726 550 055 lub online

a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie +
Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
 = 5200
 zł
Zyskujesz 1000 zł
Bonus Specjalny
ważny do 22 01 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub  726 550 055 lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu:
Termin: 10.10.2020
Czesne:
4200
Rekrutacja do: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu. Łódź, Jaracza 74 bud. E.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu. Łódź, Jaracza 74 bud. E.

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,

wykształcenie wyższe magisterskie.

Absolwent:

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, tym samym nabywając kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Zagadnienia programowe:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Historia kultury fizycznej
 • Taneczno-rytmiczne środki ruchowe
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Bezpieczeństwo zajęć ruchowych
 • Teoria i metodyka gier z piłkami
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Wychowanie fizyczne dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Teoria i metodyka wychowania zdrowotnego
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Organizacja i prawo w sporcie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną  kadrę akademicką, posiadającą bogaty dorobek merytoryczny w zakresie nauczania wychowania fizycznego.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jaracza 74 bud. E pok. 0.3


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 61 1090 1072 0000 0001 3570 5223

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/kierunek studiów/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Wychowanie Fizyczne/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  4200 zł  

Promocja do 22 01 2021 
 3900 zł

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub  726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.