Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia polecane przez nauczycieli

Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego do 22 09 2020    2 300 zł
Czas trwania 3 semestry
Planowany pierwszy zjazd 17.10.2020r.
  
 
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Przygotowania Pedagogicznego
Termin: 17.10.2020
Czesne: 2 300 
Koniec rekrutacji: 04.09.2020
 

Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub  online
a dokumenty donieś później

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia pedagogiczne + Diagnoza i terapia pedagogiczna = 5300 ,-
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 22 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznejza 550 

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
 

 
Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3 tygodnie

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób:

- posiadających wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra), które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575 z późniejszymi zmianami)

 lub

- które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia i chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu.” 

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 1. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych  przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
 2. Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Dykcja i emisja głosu w zawodzie Nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem
 • Praca Nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Zagrożenia na danym etapie kształcenia
 • Etyka zawodu Nauczyciela
 • Podstawy dydaktyki
 • Kształcenie dorosłych
 • Współczesne systemy edukacyjne
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka przedmiotu
 • Ewaluacja w placówkach edukacyjnych
 • Metody aktywizujące w nauczaniu
 • Środki dydaktyczne w nauczaniu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne - obszary i formy pomocy
 • Technologie informacyjne w pracy Nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna (150h)

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia-można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Przygotowanie Pedagogiczne/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 300 zł 

Promocja do 22 09 2020  
 2 300 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.