Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

LOGOPEDIA

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Studia Podyplomowe Logopedia
 

  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Całkowity koszt studiów 5450 zł 4100 zł
Czas trwania 3 semestry
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4 100 zł do 25 09 2020
Zakończenie rekrutacji 09 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 17.10.2020r.
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później



Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Logopedia" za 6 250 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 25 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Logopedia:
Termin: 17.10.2020
Czesne: 4 100 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty:

- Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
- Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
- Fonetyka i fonologia języka polskiego
- Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
- Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
- Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
- Podstawy foniatrii
- Wprowadzenie do logopedii
- Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
- Emisja i higiena głosu
- Afazja - diagnoza i terapia
- Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
- Specyficzne trudności w uczeniu się
- Warsztat pracy logopedy
- Podstawy psycholingwistyki
- Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
- Audiologia pedagogiczna
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Logorytmika
- Metodyka pracy logopedycznej
- Oligofrenologopedia
- Surdologopedia
- Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
- Etyka zawodu logopedy
- Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
- Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
- Podstawy neurologopedii
- Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
- Profilaktyka logopedyczna
- Psychiartria i neurologia dziecięca
- Pomoce mulimedialne w pracy logopedy

Praktyka logopedyczna - 120h


Wymagane dokumenty:
 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia- można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia/Łódź)

 Całkowity koszt: 
5450 zł

Promocja do 25 09 2020  

 4100 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później



Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.