Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia Podyplomowe Biznes i Media o specjalizacji

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Studia polecane przez specjalistów

Rozpocznij Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych już dziś
 
Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifikacje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub 726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 200 zł do 29 01 2021
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 26 02 2021
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja i pierwszy zjazd 27-28.02.2021
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później

Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia pedagogiczne + Diagnoza i terapia pedagogiczna = 5000 ,-
Zyskujesz 800 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 29 01 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Komputerowy II Stopnia za 450 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji.  Zdobycie wiedzy oraz  umiejętności w zakresie problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe, chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.  Osoby zatrudnione lub zamierzające podjąć pracę w administracji publicznej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, sądach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu IODO, Inspektorzy ODO.

Przedmioty:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Administrator danych osobowych – pozycja prawna
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa danych osobowych
 • Rola i zadania Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Ochrona danych osobowych w świetle prawa do prywatności
 • Przepisy RODO w aspekcie transferu danych do państw trzecich
 • Sankcje i odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wg. RODO
 • Ochrona danych osobowych w przepisach szczególnych po maju 2018r.
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IOD w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27002:2017
 • Metodyka oceny efektywności materiału audytowego, analizy przypadku, wnioski z raportu audytowego
 • Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
 • Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych
 • Dokumentacja Inspektora Ochrony Danych
 • Rola i zadania  Inspektora Ochrony Danych

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 900 zł 

Promocja do 29 01 2021  
 3 200 zł 

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś później


Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.