Studia Podyplomowe Pedagogika o specjalizacji

ETYKA DLA NAUCZYCIELI

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Etyka dla Nauczycieli już dziś
 
  

Studia realizujemy obecnie także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub 726 550 055 lub online

a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 400 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 29 09 2020
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 13 10 2020
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 17.10.2020r. 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Etykę dla Nauczycieli" za 4 600 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 29 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Etyka dla Nauczycieli:
Termin: 17.10.2020
Czesne: 3 400 
Koniec rekrutacji: 21.08.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Etyka dla Nauczycieli,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Etyka dla Nauczycieli,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, obejmują przygotowanie merytoryczne w zakresie etyki oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu etyka i przygotowanie praktyczne w zakresie przedmiotu etyka uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na II, III i IV etapie kształcenia.

Adresaci:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra), nauczycieli, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczaniu filozofii, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Przedmioty:

 • Podstawy filozofii
 • Wstęp do etyki ogólnej
 • Historia doktryn etycznych
 • Współczesne nurty w etyce
 • Podstawy bioetyki
 • Elementy logiki
 • Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
 • Psychologiczne koncepcje człowieka
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka etyki w szkole podstawowej
 • Interpretacja i analiza tekstów źródłowych
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki
 • Antropologia filozoficzna, a etyka
 • Myślenie krytyczne
 • Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej
 • Matematyka w etyce
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Metodyka etyki środowiskowej
 • Drama w dydaktyce etyki i filozofii
 • Etyka nowych mediów
 • Prawa dziecka
 • Praktyka - 60h

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Etyka dla Nauczycieli/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 400 zł 

Promocja do 29 09 2020  
 2 800 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.