INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

nabór na Studia Podyplomowe Medyczne
Osoba Wykwalifikowana
w Przemyśle Farmaceutycznym

Studiuj Podyplomowo i zdobądź uprawnienia Osoby Wykalifikowanej w Przemyśle Farmaceutycznym

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ. 

 
Zarezerwuj sobie miejsce

 691 100 001  lub   516 170 989  online  

a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 Osoba Kwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym

Studia Podyplomowe
 

Całkowity koszt studiów: 12 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego: 9 600 zł do 09 08 2021
Czas trwania:
2 semestry
Zakończenie rekrutacji: 27 08 2021
  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja i pierwszy zjazd: 30-31.10.2021 r.

Ważne:

 • Aby skorzystać z promocji na czesne wymagana jest rezerwacja miejsca w okresie obowiązywania promocji.
 • Absolwenci otrzymują uprawnienia Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw art.48)

Informacja i rezerwacja miejsc:

 691 100 001  llub   516 170 989 ub  online  

 

Zajęcia praktyczne

na kierunku Osoba Wykwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691-100-001 lub   516 170 989  lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry
System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie
 
Cel Studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Osoba Wykwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym przygotowują do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w przemyśle farmaceutycznym i instytucjach sektora farmaceutycznego. Dają możliwość nabycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu farmacji, systemów jakości, produkcji, zarządzania i marketingu oraz prawa farmaceutycznego i medycznego.
 
Adresaci:

Studia skierowane są do osób przygotowujących się do pełnienia kluczowej roli w zakładach farmaceutycznych lub osób zatrudnionych jako „Osoby wykwalifikowane” (zajmujących się kontrolą jakości i certyfikowaniem produktów leczniczych), które muszą w ciągu 6 lat uzupełnić kwalifikacje o znajomość konkretnych przedmiotów.

Kandydaci:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na jednym z następujących kierunków: biologia, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa albo posiadać ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim albo kierunku weterynaria. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, fizyka lub biofizyka.

Absolwenci:

Absolwenci studiów podyplomowych „Osoba Wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym” uzyskują wiedzę i przygotowanie do pełnienia funkcji w przedsiębiorstwach farmaceutycznych w zakresie m.in.:

 • obowiązków Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw art.48)
 • kontroli jakości i systemu zapewnienia jakości
 • nadzorowanie procesów produkcji
 • technologii wytwarzania produktów leczniczych
 • metod oceny jakości substancji
 • zasad planowania i prowadzenia audytów
 • nadzorowania prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi postaciami leku przygotowania dokumentacji rejestracyjnej.
Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny farmacji przemysłowej zarówno przez wykładowców akademickich jak również przez praktyków zatrudnionych w firmach farmaceutycznych i jednostkach certyfikujących.

Wymagane Dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) l

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.


Zajęcia odbywają się w:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz

Dane do płatności:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/OWwPF/Bydgoszcz)