Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Organizacja i zarządanie placówką oświatową 

 Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatową już dziś
Studia realizujemy także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifikacje.
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 2400
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2100 do 29 09 2020
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 13 10 2020 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 3.10.2020
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.


Bonus Specjalny
ważny do 29 09 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy dla nauczycieli za 500 zł 
lub Studia Podyplomowe BHP za 2300 zł 
lub Studia Podyplomowe Etyka dla nauczycieli za 2500 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Organizacja i zarządzanie placówką oświatową:
Termin: 12.12.2020
Czesne:
2400 zł
Rekrutacja do: 5.12.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)I.

Adresaci:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe magisterskie. Studia Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, a także osoby, które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie.

Wykładowcy:

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową

Przedmioty:

 • Organizacja i zarządzanie w teorii
 • Zarządzanie strategiczne w placówce oświatowej
 • Metodyka organizacji, techniki organizowania
 • Zarządzanie jakością placówki oświatowej
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie zmianami
 • Prawo oświatowe
 • Finanse, a placówka oświatowa
 • System boloński w teorii i praktyce
 • Metody wyboru kandydata na stanowisko kierownicze w jednostce oświatowej
 • Reforma edukacji, a organizacja procesu pedagogicznego
 • Planowanie działalności placówki oświatowej
 • Funkcjonowanie placówki oświatowej
 • Rodzaje dokumentów w placówce oświatowej
 • Bilans wartości w zarządzaniu placówką oświatową
 • Dyrektor, a personel - przywództwo w placówce oświatowej (motywowanie, „protokół dyplomatyczny”)
 • Metody wygaszania konfliktów w szkole
 • Miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/OIZIPO/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  2400  

Promocja do 29 09 2020
 2100 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później


Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.