Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Rozpocznij Studia Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu już dziś

Całkowity koszt studiów 3400
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3000 do 26 01 2021
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 23 02 2021 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 26.09.2020

 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 do 26 01 2021
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 23 02 2021 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inaguracja i pierwszy zjazd 13-14.03.2021
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.


Bonus Specjalny
ważny do 26 01 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu:
Termin: 9.10.2021
Czesne:
3400 zł
Rekrutacja do: 25.10.2021

Zajęcia

Na kierunku Nauczanie Języka Polskiego. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia

Na kierunku Nauczanie Języka Polskiego. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Studia przygotowują absolwentów wyższych uczelni o specjalności innych niż filologia polska do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”. W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Język polski
Dydaktyka (metodyka) języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych
Praktyki

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe magisterskie.

Zagadnienia programowe:

 • Tradycja literacka w szkole
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
 • Literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich)
 • Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich
 • Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 • Literatura powszechna
 • Metodyka nauczania języka polskiego
 • Komunikacja językowa
 • Gramatyka opisowa języka polskiego z dydaktyką
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego
 • Sztuka czytania i redagowania
 • Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
 • Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 • Projekt jako metoda uczenia się
 • Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/kierunek studiów/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Język polski/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3500  

Promocja do 26 01 2021
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.