INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe 

ARTETERAPIA W EDUKACJI

 Rozpocznij Studia Podyplomowe Arteterapia w Edukacji już dziś

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.


Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Czesne za semestr: 1100 zł 900 zł
Całkowity koszt studiów:
3200 zł 2700 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 09 08 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 29.05.2021 r.

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Arteterapia w Edukacji . Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Arteterapia w Edukacji . Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej nowych aspektów w dziedzinie edukacji, terapii i rozwoju osobistego, podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Słuchacze  poszerzą swoje kwalifikacje w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę dzieci, dorosłych, osób chorych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Adresaci: Studia podyplomowe Arteterapia w edukacji  przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskichposiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Arteterapia w edukacji jest dedykowana również osobom, które chcą wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności  w pracy rehabilitacyjnej z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, w zakresie resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie oraz z osobami starszymi.

Absolwenci: Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów, Specjalistów, Artystów

Przedmioty:

 • psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty,
 • muzykoterapia,
 • terapia przez sztukę,
 • teatroterapia,
 • arteterapia
 • warsztaty interpersonalne,
 • fototerapi,
 • choreoterapia,
 • kinezyterapia,
 • pedagogiczne konteksty komunikacji,
 • metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek do pobrania w biurze rekrutacji
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w tym 0 zł wpisowego + 700 zł w poczet I raty) 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne 

Dodatkowe informacje: Absolwent  studiów podyplomowych Arteterapia w edukacji  może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju placówkach pedagogicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, medycznych, kulturalno-oświatowych.

Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny. Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Infolinia w okresie pandemii do 19:00.


Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/ArteterapiaWedukacji/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3200  

Promocja do 09 08 2021
 2700 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.