Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

PROMOCJA!
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSNOZ
DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH 20% TANIEJ

TYLKO DO 24.10.21 r.

Studia podyplomowe

Tyflopedagogika

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe Tyflopedagogika

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.

 Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON 
Czesne za semestr: 1300 zł 1100 zł
Całkowity koszt studiów:
3900 zł 3200 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 01 11 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 23.10.2021r.
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Tyflopedagogika, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Tyflopedagogika, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku.

Zagadnienia programowe:

• Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym
• Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju
• Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
• Diagnostyka psychopedagogiczna
• Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością
• Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej
• Rewalidacja ucznia z dysfunkcją wzroku
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
• Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Diagnostyka tyflopedagogiczna
• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku
• Pedeutologia tyflopedagogiczna
• Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Zasady orientacji przestrzennej i poruszania się
• Metodyka nauczania alfabetu Braille’a
• Praktyka – 180 h

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków z zakresu tyflopedagogiki.

Absolwent:

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku.
Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

• dowód tożsamości - do wglądu
• formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
• dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
• potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
• potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

• Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
• Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Tyflopedagogika/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3900  

Promocja do 01 11 2021
 3200 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 727 001 315 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.