Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe

Tyflopedagogika

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe Tyflopedagogika

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.

 Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON 
 
 
Czesne za semestr: 1300 zł 1100 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 12 08 2022 
Dołącz do grupy.
 
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Surdopedagogika = 5100
 zł
Zyskujesz 1300 zł
Bonus Specjalny
ważny do 12 08 2022
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   
 

Studia Podyplomowe Surdopedagogika za 2800 zł 

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł

lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Tyflopedagogika, ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Tyflopedagogika, ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku.

Zagadnienia programowe:

• Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym
• Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju
• Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
• Diagnostyka psychopedagogiczna
• Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością
• Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej
• Rewalidacja ucznia z dysfunkcją wzroku
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
• Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Diagnostyka tyflopedagogiczna
• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku
• Pedeutologia tyflopedagogiczna
• Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Zasady orientacji przestrzennej i poruszania się
• Metodyka nauczania alfabetu Braille’a
• Praktyka – 180 h

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków z zakresu tyflopedagogiki.

Absolwent:

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku.
Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

• dowód tożsamości - do wglądu
• formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
• dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
• potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
• potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

• Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
• Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
• Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00
Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223


w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Tyflopedagogika/Łódź)

Czesne za semestr:
  1300  

Promocja do 12 08 2022
 1100 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 160 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.