Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

PROMOCJA!
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSNOZ
DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH 20% TANIEJ

TYLKO DO 24.10.21 r.

Studia podyplomowe

Surdopedagogika

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe Surdopedagogika

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.

 Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON 
Czesne za semestr: 1300 zł 1100 zł
Całkowity koszt studiów:
3900 zł 3200 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 01 11 2021 
Planowany zjazd: 29.05.2021r.
 
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Surdopedagogika = 5100
 zł
Zyskujesz 1300 zł
Bonus Specjalny
ważny do 01 11 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   
 

Studia Podyplomowe Tyflopedagogika za 2800 zł 

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł

lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika, ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika, ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi słuchu.

Zagadnienia programowe:

• Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym
• Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju
• Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
• Diagnostyka psychopedagogiczna
• Metody, techniki, narzędzia diagnostyczne
• Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością
• Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej
• Rewalidacja ucznia z dysfunkcją słuchu
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
• Psychologiczne podstawy rewalidacji niesłyszących i słabo słyszących
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Diagnostyka surdopedagogiczna
• Pedeutologia surdopedagogiczna
• Protetyka słuchu
• Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
• Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
• Podstawy metodyki nauczania języka migowego
• Praktyka – 180 h

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków z zakresu surdopedagogiki.

Absolwent:

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą słuchu oraz wynikającej z niej zaburzeń mowy. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu.
Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

• dowód tożsamości - do wglądu
• formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
• dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
• potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
• potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

• Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
• Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
• Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00
Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223


w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Surdopedagogika/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3900  

Promocja do 01 11 2021
 3200 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 726 550 055 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.