Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

PROMOCJA!
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSNOZ
DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH 20% TANIEJ

TYLKO DO 24.10.21 r.

Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Logopedia Ogólna i Kliniczna dla Nauczycieli

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Studia Podyplomowe Logopedia Ogólna i Kliniczna dla Nauczycieli  

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty dostarcz później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 
Całkowity koszt studiów 5450
Promocja czesnego 4100 zł
tylko do 01 11 2021 
 
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 19 11 2021 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja i pierwszy zjazd 27-28.02.2021
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub 726 550 055 lub online
a dokumenty dostarcz później

Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Logopedia" za 6 250 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 01 11 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub 726 550 055 lub online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym lub posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty:

- Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
- Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
- Fonetyka i fonologia języka polskiego
- Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
- Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
- Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
- Podstawy foniatrii
- Wprowadzenie do logopedii
- Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
- Emisja i higiena głosu
- Afazja - diagnoza i terapia
- Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
- Specyficzne trudności w uczeniu się
- Warsztat pracy logopedy
- Podstawy psycholingwistyki
- Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
- Audiologia pedagogiczna
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Logorytmika
- Metodyka pracy logopedycznej
- Oligofrenologopedia
- Surdologopedia
- Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
- Etyka zawodu logopedy
- Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
- Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
- Podstawy neurologopedii
- Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
- Profilaktyka logopedyczna
- Psychiartria i neurologia dziecięca
- Pomoce mulimedialne w pracy logopedy

Praktyka logopedyczna - 120h


Wymagane dokumenty:
 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego lub przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia dla Nauczycieli/Łódź)

 Całkowity koszt: 
5 450 zł

Promocja do 01 11 2021  

 4 100 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub 726 550 055 lub online
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.