INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową: Tyflopedagogika

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe Tyflopedagogika

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ. 

 Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON 
Czesne za semestr: 1300 zł 1100 zł
Całkowity koszt studiów:
3900 zł 3300 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 04 10 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 29.05.2021 r.
 
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Tyflopedagogika = 5000
 zł
Zyskujesz 1200 zł
Bonus Specjalny
ważny do 04 10 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

Studia Podyplomowe Surdopedagogika  za 2700 zł  

lub Kurs pedagogiczny Treningowe metody pracy zastępowania zachowań agresywnych i przemocowych wsród dzieci, młodzieży i dorosłych  za 300 zł  

lub Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna za 2900 zł 

lub Studia Podyplomowe Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu za 3100 zł 

Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika i tyflopedagogika. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Surdopedagogika i tyflopedagogika. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Adresaci:

Osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku.

Zagadnienia programowe:

• Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym
• Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju
• Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
• Diagnostyka psychopedagogiczna
• Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością
• Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej
• Rewalidacja ucznia z dysfunkcją wzroku
• Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
• Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Diagnostyka tyflopedagogiczna
• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku
• Pedeutologia tyflopedagogiczna
• Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
• Zasady orientacji przestrzennej i poruszania się
• Metodyka nauczania alfabetu Braille’a
• Praktyka – 180 h

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków z zakresu tyflopedagogiki.

Absolwent:

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku.
Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty: 

• dowód tożsamości - do wglądu
• formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
• dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - można dostarczyć w terminie późniejszym
• potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
• potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

• Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
• Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Tyflopedagogika/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3900  

Promocja do 04 10 2021
 3300 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.