INFOLINIA czynna do 19:00   516 170 989
Toggle Bar

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

OPTOMETRIA

Studia Medyczne Kwalifikacyjne czterosemetralne z zakresu Optometrii.

Absolwenci otrzymują uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu Optometrysty oraz prowadzenia samodzielnego gabinetu.

Rozpocznij Studia Podyplomowe Optometria

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.


Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Image

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zostań Kandydatem Stowarzyszenia!
Po ukończeniu nauki zostaniesz pełnoprawnym Członkiem OSNOiO.

(propozycja tylko dla Studentów Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu)

 wypełnij Formularz 

PROMOCJA BLACK WEEKEND - TYLKO DO 28.11.2021 r.
Czesne za semestr: 3500 zł 3000 zł
Całkowity koszt studiów:
14000 zł 12000 zł
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 10 12 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 26-27.10.2021 r. - dołącz do grupy

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Bonus Specjalny
ważny do 07 07 2020
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej  lub
Skorzystaj z okazji

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Optometria. Bydgoszcz, Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Optometria.. Bydgoszcz, Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 4 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych jest zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności wymaganej do samodzielnego wykonywania zawodu Optometrysty. Poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
 • samodzielnego pomiaru refrakcji oka,
 • korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych,
 • przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz profilaktyki chorób
 • oceny podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Absolwenci otrzymują Numer Optometrysty.

Studia Podyplomowe nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Optometrysty.

Patronat nad Studiami objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Najlepszych Optometrystów oraz Optyków.

Numer Optometrysty – numer wewnętrznej regulacji zawodu wprowadzony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Najlepszych Optometrystów oraz Optyków, nadawany absolwentom uczelni spełniających minimum programowe. W celu uzyskania Numeru Optometrysty absolwent wypełnia Wniosek o nadanie Numeru Optometrysty ,którego warunki uzyskania opisano w Regulaminie nadawania Numeru Optometrysty. >link<

Adresaci:

Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Adresatami są osoby, które ukończyły kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię. Kandydaci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Optometrii, Optyki i Okulistyki. >partnerzy<

Studia Podyplomowe mają charakter praktyczno - teoretyczny. Na zajęciach teoretycznych słuchacze uzyskają wiedzę m.in. z optyki, oftalmiki, optometrii oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności się z poniższych zagadnień:

1.  Wywiad wzrokowy i medyczny - Karta badania optometrycznego.

2.  Określenie refrakcji do dali metodą przedmiotową, komputerowe badanie wzroku – Autorefraktometr, skiaskopia statyczna - badanie za pomocą Skiaskopu i przeliczanie mocy sfero-cylindrycznych

3.  Wyznaczenie oka dominującego do dali i bliży

4. Określenie refrakcji do dali metodą podmiotową – Foropter, dobór najlepszej   korekcji sferycznej, rozluźnienie akomodacji, korekcja niezborności astygmatycznej, balans refrakcji, obuoczne doprecyzowanie korekcji sferycznej

5.  Wyznaczenie korekcji do bliży - Foropter i pręt z testami do bliży, weryfikacja spazmu akomodacyjnego, dobór korekcji sferycznej do bliży i odległości pośrednich, balans refrakcji do bliży

6.  Badanie widzenia obuocznego, weryfikacja komfortu widzenia do dali, weryfikacja komfortu widzenia do bliży 

7.  Stereopsja do dali i bliży – Stereotest, test Titmussa

8. Badanie zaburzeń akomodacyjnych, skiaskopia dynamiczna - skiaskop z nakładką fiksacyjną (MEM), metoda cylindra skrzyżowanego - test Wilmsa, wyznaczenie dodatniej i ujemnej względnej akomodacji - kaseta okulistyczna lub Foropter, badanie sprawności akomodacji, ćwiczenia zaburzeń akomodacji

9.  Badanie anomalnego widzenia dwu- i obuocznego, wyznaczenie forii zdysocjowanej - Foropter i pałeczka Maddoxa oraz test Thoringtona. pomiar zakresów wergencji do dali i bliży - Foropter metodą von Graefe'a, badanie różnić fiksacji i pomiar forii stowarzyszonej - test Malleta i tablica Borisha, badanie tropi - krzyż i skrzydło Maddoxa  oraz listwy pryzmatyczne

10.  Badanie przedniego odcinka oka za pomocą Lampy szczelinowej

11.  Ocena dna oka przy wąskiej źrenicy za pomocą oftalmoskopii pośredniej - Lampa szczelinowa i soczewki Volka.

Podczas zajęć praktycznych słuchacze korzystają z bogato wyposażonych pracowni Optometrycznych wyposażonych w sprzęty i aparaty niezbędne w pracy Optometrysty m.in.

 • Unity okulistyczne,
 • Autorefraktometr Unicos,
 • Skianskopy z nakładką fiksacyjną (MEM),
 • Foroptery manualne i automatyczne Uniocos,
 • Kasety okulistyczne,
 • testy Titmussa,
 • testy Wilmsa,
 • pałeczki Maddoxa,
 • testy Thoringtona,
 • testy Malleta,
 • tablice Borisha,
 • krzyże i skrzydła Maddoxa,
 • Listwy pryzmatyczne,
 • Lampy szczelinowe,
 • soczewki Volka.

Przedmioty:

 • Podstawy optyki
 • Anatomia z neuroanatomią
 • Fizjologia
 • Procedury badania refrakcji
 • Technologia optyczna
 • Optyka fizjologiczna
 • Optyka okularowa
 • Biologia układu wzrokowego
 • Środowisko wzrokowe
 • Percepcja wzrokowa
 • Soczewki kontaktowe
 • Niedowidzenie

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), 
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Optometria/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  14000 zł 

Promocja do 10 12 2021 
 12000 zł

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 516 170 989 

 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.