Studia podyplomowe 

Logopedia Ogólna i Kliniczna

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny 
Studia Podyplomowe Logopedia Ogólna i KlinicznaStudia realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje. 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
 
Całkowity koszt studiów 4700
Czas trwania 4 semestry 
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Bydgoszcz, Jagiellońska 4.
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok. 3 tygodnie

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 100 godzin praktyk.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty obejmują:

  • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • fonetykę i fonologię języka polskiego
  • biomedyczne podstawy logopedii
  • psychologię rozwojową
  • psychologię kliniczną
  • pedagogikę specjalną
  • diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną (dyslaksię)
  • oligofrenologopedię
  • surdologopedię
  • neurologopedię
  • jąkanie
  • logorytmikę
  • emisję i higienę głosu
  • komunikację alternatywną i wspomagającą
  • metodykę pracy logopedycznej
  • praktykę logopedyczną

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Logopedia/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
4700 zł

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Search