Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Historia i WOS - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

banner vademecum strona wsnoz 2019
Studia mają charakter kwalifikacyjny
 
Rozpocznij kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Historia i WOS już dziś


Studia realizujemy także w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3400
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3100 do 26 01 2021
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 23 02 2021 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inaguracja i pierwszy zjazd 13-14.03.2021
Zakończenie studiów 30.06.2021   
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online

a dokumenty donieś później
 
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 
Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie + Historia i WOS = 5300 zł
Zyskujesz 700 zł
Bonus Specjalny
ważny do 26 01 2021
Przy zapisie Drugi Kierunek  10 % taniej   

lub Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatowąza 1900 zł 

lub Studia Podyplomowe Nauczanie biologii i przyrody za 2400 zł 

lub Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli za 2400 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Historia i WOS:
Termin: 9.10.2021
Czesne:
3400 zł
Rekrutacja do: 25.10.2021

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Historia i WOS. Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Historia i WOS. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela) zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zagadnienia programowe:

 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej
 • Dydaktyka WOS w szkole podstawowej
 • Dydaktyka WOS w szkole ponadpodstawowej
 • Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach historii i WOS
 • Warsztat nauczyciela historii i WOS
 • Historia starożytna (powszechna i ziem polskich)
 • Historia średniowiecza (powszechna i ziem polskich)
 • Historia nowożytna powszechna
 • Wiek XIX - czas postępu, rozwój nauki i techniki
 • Dwudziestolecie międzywojenne (na świecie i ziemiach polskich)
 • Polska i świat po 1945 r.
 • Historia gospodarcza
 • Demokracja: tradycje i perspektywy
 • Konstruktywne rozwiązanie konfliktów w grupie
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Media w społeczeństwie XXI wieku
 • Współczesne systemy polityczne i partyjne, system polityczny
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Historia integracji europejskiej

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. 

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, dydaktyków, historyków i politologów.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie
 • oświadczenie RODO
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Historia i WOS/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3400  

Promocja do 26 01 2021
 3100 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub 516 170 989 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.