Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

banner vademecum strona wsnoz 2019Studia mają charakter kwalifikacyjny  

Rozpocznij Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3500 do 20 09 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019 
Inauguracja 15.06.2019
Zjazd 21.09.2019 godz 8:00 dołącz jeszcze do tej grupy - ostatnie wolne miejsca
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  z językiem angielskim = 5000
 zł
Zyskujesz 800 zł
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 350 zł 
lub Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika za 2400 zł 
lub Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna za 2500 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim, WSNoZ Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim, WSNoZ Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 3 semestry - Studia realizowane w 1 rok kalendarzowy

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Harmonogram zjazdów:

15-16.06.2019

29-30.06.2019

Cel studiów:

Celem głównym Studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciela języka angielskiego uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Studia są ofertą Kandydatów, znających język angielski na poziomie średnio zaawansowanym. Większość zajęć w bloku językowym prowadzona jest w języku angielskim. Absolwent prezentowanej specjalności posiadać będzie wiedzę ogólną, kierunkową i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające realizować procesu edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, lektorzy języka angielskiego.

Przedmioty:

 • Pedagogiki ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Socjologia edukacji i wychowania
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Język polski w przedszkolu i w klasach I- III
 • Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach I – III
 • Środowisko w edukacji elementarnej
 • Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 • Praca i technika w przedszkolu i szkole
 • Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 • Edukacja muzyczna w przedszkolu i szkole
 • Elementy logopedii
 • Emisja głosu
 • Diagnozowanie potrzeb dziecka
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Lektorat z j. angielskiego
 • Metodyka j. angielskiego
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego
 • Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 • Storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 • Piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 • Fonetyka praktyczna języka angielskiego
 • Zintegrowane sprawności językowych (mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • Praktyka

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4 Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do 20 09 2019
 3500 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później

Search