nabór na studia jednolite | dzienne lub zaoczne
Fizjoterapia
Nabór Zimowy trwa.
Rozpocznij Studia wiosną.
Pierwsze zajęcia i Inauguracja: 20.03.2021

 

Studiuj Fizjoterapię

 
Zarezerwuj sobie miejsce
513 011 492
 lub online
a dokumenty donieś później
 
Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie - dzienne lub zaoczne

 

Czesne za studia dzienne:   550 zł   440 zł
Czesne za studia zaoczne:   
550 zł   440 zł
Wpisowe:
300 zł   0 zł
Promocja czesnego i rekrutacja do 19 01 2021
skorzystaj z promocji

Okres nauki: 5 lat (10 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny

Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II, III, IV i V rok z innych Uczelni w ciągu całego roku akademickiego, kształcących się na kierunku Fizjoterapia. 

Nabór także na Indywidualny Tok Studiów.

STUDIA ONLINE: Od teraz udostępniamy możliwość ukończenia teorii na studiach za pośrednictwem Platformy Nauczania Online bez zmiany miejsca zamieszkania. Praktykę odbędziecie Państwo w przeciągu dwóch tygodni/semestr, od poniedziałku do piątku w siedzibie Uczelni, w najnowocześniejszych pracowniach kosmetologicznych WSNoZ w Polsce.

 
Informacja i rezerwacja miejsc:
513 011 492
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Bonus Specjalny
ważny do 19 01 2021

Połącz studia jednolite magisterskie z kształceniem w Policealnej Szkole Masażu

Możesz zapisać się do Policealnej Szkoły Masażu i kształcić się w niej bezpłatnie. Zdobądź tytuł Technika Masażysty w 2 lata - połącz studia jednolite z kształceniem zawodowym i wejdź szybciej na rynek pracy!

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub  Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492
 lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia

Czas trwania studiów: 5 lat (10 semestrów)
System zajęć: dzienny lub zaoczny (do wyboru)

STUDIA ONLINE: Od teraz udostępniamy możliwość ukończenia teorii na studiach za pośrednictwem Platformy Nauczania Online bez zmiany miejsca zamieszkania. Praktykę odbędziecie Państwo w przeciągu dwóch tygodni/semestr, od poniedziałku do piątku w siedzibie Uczelni, w najnowocześniejszych pracowniach kosmetologicznych WSNoZ w Polsce.

 

Czym jest Fizjoterapia?

Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.
 
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy to Prywatna Uczelnia Medyczna, która kształci wysokokwalifikowaną kadrę Fizjoterapeutów na kierunku Fizjoterapia, studiach jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy kładziony jest szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty: udostępniając profesjonalnie wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców-praktyków. Studenci w toku studiów uczą się wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów, pracując na nowoczesnym sprzęcie. Nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystują podczas praktyk zawodowych w toku pracy przychodni i szpitali.

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia

Nasze atuty:

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy - szanowani specjaliści i autorytety w swej dziedzinie . Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji ATMA w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • Zajęcia praktyczne na Uczelni odbywają się w nowych, doskonale wyposażonych pracowniach, z użyciem nowoczesnych i profesjonalnych sprzętów.

Studia Akredytowane przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydium Państwowej Kosmisji Akredytacyjnej, studia na kierunku Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy są studiami akredytowanymi, a Uczelnia posiada wszelkie uprawnienia do ich prowadzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w praktycznym przygotowaniu Fizjoterapeutów do wykonywania zawodu, oraz profesjonalizmowi w nauczaniu, program studiów, pracownie i przygotowanie Uczelni zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Stypendia
Już blisko 30% Studentów WSNoZ to Stypendyści. Uczelnia wspiera nie tylko osoby o wybitnych wynikach w nauce, ale także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Wierzymy, że każdemu należy się równy dostęp do szkolnictwa wyższego, dlatego program stypendialny zbudowany jest tak, aby odpowiadać na potrzeby naszych obecnych i przyszłych Studentów.
 

Co po studiach?

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diganostycznych i wykonywania zabiegów fizjoterapii, masażu, kinezyterapii, podtsatowywch technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie komepetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.
Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego. 

Kosmetologia - studia licencjackie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Kosmetologia - studia magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:
 
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • uzdrowiskach,
 • zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach i domach opieki,
 • poradniach i zakładach pracy chronionej,
 • ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa&Wellness,
 • jendostkach badawczych,
 • szkolnictwie wyższym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. 

 czesne

 440 zł 
promocja do 19 01 2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
w okresie pandemii do 19:00
 513 011 492 

 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!

Nabór na Rok Akademicki 2021 także na:

Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492
lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.