Kurs pedagogiczny

Terapia behawioralna - kurs online

 Rozpocznij Kurs Terapii behawioralnej już dziś

 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu I, II i III stopnia 900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 650 zł do 30 07 2021 
Czas trwania 45 h (dydaktyczne i ćwiczeniowe) - realizowane przez platformę online
 
 Harmonogram kursu:

10.07.2021 r.

11.07.2021 r.

14.08.2021 r.

21.08.2021 r.

 
Aplikuj teraz
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Bonus Specjalny
ważny do 30 07 2021

 Kurs Pierwszej pomocy dla nauczycieli  za 500 zł 

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 400 zł 

Skorzystaj z okazji
Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pedagogicznego.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Rekrutacja i Zapisy:

Cel kursu:

Terapia behawioralna jest jedną z metod pracy z dziećmi z autyzmem. Według najnowszych badań terapia behawioralna uważana jest za jedną z najefektywniejszych metod pracy z dziećmi o całościowym zaburzeniu w rozwoju.

Celem kursu jest przede wszystkim nauczenie kursanta pracy z dzieckiem z autyzmem, aby jak najpełniej mogło ono samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym oraz akceptowało zmiany w swoim otoczeniu.

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Zagadnienia programowe:

I stopień:

 • autyzm – charakterystyka i diagnoza
 • deficyty rozwojowe ucznia z autyzmem
 • budowanie systemu motywacji dzieci z autyzmem

II stopień

 • techniki i metody edukacyjne wspomagające rozwój dzieci z autyzmem
 • konstruowanie programów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem
 • badanie efektywności terapii

III stopień

 • zachowania werbalne dzieci z autyzmem
 • trudne zachowania dzieci z autyzmem
 • metody integracji dzieci autystycznych z dziećmi typowo rozwijającymi się
 • podsumowanie

Absolwent:

Absolwenci otrzymują  Zaświadczenie o ukończeniu kursu I, II i III stopnia zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • oświadczenie RODO
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • potwierdzenie wpłaty za kurs

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji kursu.

nr konta bankowego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 09 1090 1072 0000 0001 4457 6227

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu:
(np. Jan Kowalski/Terapia behawioralna/online)