| WYSOKOŚĆ CZESNEGO

 
Studia licencjackie - Kosmetologia | Bydgoszcz
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

II  semestr

440 zł

2200 zł

III semestr

490 zł

2400 zł

4750 zł

IV semestr

490 zł

2400 zł

V semestr

540 zł

2650 zł

5250 zł

VI semestr

540 zł

2650 zł

 

Studia magisterskie - Kosmetologia | Bydgoszcz
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

590 zł

2900 zł

5750 zł

II  semestr

590 zł

2900 zł

III semestr

590 zł

2900 zł

5750 zł

IV semestr

590 zł

2900 zł

 
Studia jednolite magisterskie - Fizjoterapia | Bydgoszcz
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

440 zł

2190 zł

4350 zł

II  semestr

440 zł

2190 zł

III semestr

490 zł

2440 zł

4800 zł

IV semestr

490 zł

2440 zł

V semestr

540 zł

2690 zł

5350 zł

VI semestr

540 zł

2690 zł

VII semestr

590 zł

2940 zł

5850 zł

VIII semestr

590 zł

2940 zł

IX semestr

590 zł

2940 zł

5850 zł

X semestr

590 zł

2940 zł

 
Studia licencjackie - Pielęgniarstwo | Bydgoszcz
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

420 zł

2100 zł

4100 zł

II  semestr

420 zł

2100 zł

III semestr

430 zł

2150 zł

4200 zł

IV semestr

430 zł

2150 zł

V semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

VI semestr

440 zł

2200 zł

 
Studia licencjackie - Pielęgniarstwo | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Warszawa
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

420 zł

2100 zł

4100 zł

II  semestr

420 zł

2100 zł

III semestr

430 zł

2150 zł

4200 zł

IV semestr

430 zł

2150 zł

V semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

VI semestr

440 zł

2200 zł

 

Studia licencjackie - Pielęgniarstwo | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Łódź
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

420 zł

2100 zł

4100 zł

II  semestr

420 zł

2100 zł

III semestr

430 zł

2150 zł

4200 zł

IV semestr

430 zł

2150 zł

V semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

VI semestr

440 zł

2200 zł

  

Studia licencjackie - Pielęgniarstwo | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Poznań
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

420 zł

2100 zł

4100 zł

II  semestr

420 zł

2100 zł

III semestr

430 zł

2150 zł

4200 zł

IV semestr

430 zł

2150 zł

V semestr

440 zł

2200 zł

4300 zł

VI semestr

440 zł

2200 zł

 

Studia licencjackie - Kosmetologia | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Warszawa


 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

460 zł

2300 zł

4500 zł

II  semestr

460 zł

2300 zł

III semestr

490 zł

2400 zł

4750 zł

IV semestr

490 zł

2400 zł

V semestr

500 ZŁ

2450 zł

4800 zł

VI semestr

500 ZŁ

2450 zl


Studia magisterskie - Kosmetologia | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Warszawa


 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

540 zł

2700. zł

5250

II  semestr

540 zł

2700. zł

III semestr

540 zł

2700. zł

5250

IV semestr

540 zł

2700. zł


Studia jednolite magisterskie - fizjoterapia | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Warszawa

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

470 zł

2300 zł

4500 zł

II  semestr

470 zł

2300 zł

III semestr

470 zł

2470 zł

4500 zł

IV semestr

470 zł

2470 zł

V semestr

550 zł

2700. zł

5300 zł

VI semestr

550 zł

2700. zł

VII semestr

550 zł

2700. zł

5300 zł

VIII semestr

550 zł

2700. zł

IX semestr

550 zł

2700. zł

5300 zł

X semestr

550 zł

2700. zł


Studia licencjackie - Kosmetologia | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Poznań


 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

400 zł

1950 zł

3700. zł

II  semestr

400 zł

1950 zł

III semestr

480 zł

2350 zł

4650 zł

IV semestr

480 zł

2350 zł

V semestr

500 ZŁ

2450 zł

4800 zł

VI semestr

500 ZŁ

2450 zl


Studia jednolite magisterskie - Fizjoterapia | Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne Poznań

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

560 zł

2750 zł

5450 zł

II  semestr

560 zł

2750 zł

III semestr

560 zł

2750 zł

5450 zł

IV semestr

560 zł

2750 zł

V semestr

630 zł

3100 zł

6150 zł

VI semestr

630 zł

3100 zł

VII semestr

630 zł

3100 zł

6150 zł

VIII semestr

630 zł

3100 zł

IX semestr

650 zł

3200 zł

6350 zł

X semestr

650 zł

3200 zł

 
Studia licencjackie - Zarządzanie
 

 

Płatność miesięczna

10 miesięcy

Płatność jednorazowa semestralna

Płatność jednorazowa roczna

I   semestr

490 zł

2400 zł

4500 zł

II  semestr

490 zł

2400 zł

III semestr

530 zł

2600 zł

4800 zł

IV semestr

530 zł

2600 zł

V semestr

580 zł

2800 zł

5300 zł

VI semestr

580 zł

2800 zł