Image

| J. M. Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Paweł Rajewski, Profesor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologiem; ukończył szkolenie specjalizacyjne z transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych oraz w Centrum medycznym AthleticoMed, gdzie prowadzi Centrum Leczenia Boreliozy i Chorób Odkleszczowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći NAFLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Nagrody i wyróżnienia:

 • został jednym z laureatów w prestiżowym ogólnopolskim konkursie  ' Anioły Medycyny ' 2016r.
 • został wyróżniony w 2016r.  przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy za aktywne działania edukacyjne, profilaktyczne i uczestnictwo w dążeniach Bydgoszczy na rzecz zdrowia jej mieszkańców.
 • został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu SuperTalenty 2015 organizowanym przez  czasopismo Puls Medycyny.

 • został laureatem Projektu organizowanego przez Instytut Badań Marki "Zadowolony Pacjent"  w 2019r. - wyróżnienie przyznane za najwyższy standard i jakość świadczonych usług medycznych, szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta i wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce.

 • otrzymał honorowe odznaczenie w ogólnopolskim plebiscycie " Laur Pacjenta 2013",  "Laur Pacjenta 2014"  i " Laur Pacjenta 2015" w kategorii Lekarz- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 • zdobył 3 miejsce w kategorii lekarz w XX edycji plebiscytu Expressu Bydgoskiego "Złoty Stetoskop".

 • był 3-krotnie nominowany przez Kapitułę Redakcji Expressu Bydgoskiego, Nowości i Dziennika Toruńskiego i Gazety Pomorskiej do tytułu Osobowość Roku 2017,  2018 i 2019 w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

 • jest konsultanetm wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 • jest konsultantem z dziedziny hepatologii  Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Wielospecjalistcznego Szpitala Miejskiego  w Bydgoszczy oraz Szpitala "Gizińscy" w Bydgoszczy.

Praca naukowa:

 • Jest autorem i współautorem ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w których dominuje tematyka otyłości, zaburzeń metabolicznych.
 • Jest członkiem Polskiego, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
 • Jest ekspertem lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego /PoLA/.