Image

| POBIERZ DOKUMENTY

  1. Deklaracja członkowska: .pdf
  2. Zaświadczenie o członkostwie: .pdf
  3. Statut AKNK: .pdf
Deklarację oraz zaświadczenia należy składać/odbierać u mgr Izabeli Rodak, lub przesłać na adres mailowy: aknk@uczelniamedyczna.pl