nabór na studia jednolite | dzienne lub zaoczne
Fizjoterapia Kliniczna
i Rehabilitacyjna

 

Uwaga: trwa nabór śródroczny -
inauguracja roku i pierwsze zajęcia w marcu 2019

Zostań studentką/studentem Fizjoterapii Klinicznej i Rehabilitacyjnej już dziś.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 513 011 492 lub online

a dokumenty donieś później

Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna
studia jednolite magisterskie - dzienne lub zaoczne

Czesne: 550 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego do 11 12 2018: 440 zł

Wpisowe 0 zł ważne do 11 12 2018

Rekrutacja do końca grudnia - dołącz jeszcze do tej grupy

Uwaga: trwa także nabór śródroczny - inauguracja roku i pierwsze zajęcia w marcu 2019

Okres nauki: 5 lat (10 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny

Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II, III, IV i V rok z innych Uczelni w ciągu całego roku akademickiego, kształcących się na kierunku Fizjoterapia. 

Trwa nabór dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia, którzy chcą uzyskać tytuł magistra - rozpoczęcie od IV roku!

Nabór także na Indywidualny Tok Studiów.

 
Aplikuj teraz
 513 011 492 lub online
a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów na Studia
Tylko do 11 12 2018 promocja na Kursy Kosmetyczne - 25%
Zapisz się na Studia i wybierz swój Kurs:

Kinesiotaping KT1/KT2, Masaż Shantala - technika masażu niemowląt i dzieci, Masaż sportowy, Masaż Lomi Lomi.
Bonus Specjalny
ważny do 11 12 2018

Połącz studia jednolite magisterskie z kształceniem w Policealnej Szkole Masażu

Do 04 12 2018 możesz zapisać się do Policealnej Szkoły Masażu i kształcić się w niej bezpłatnie. Zdobądź tytuł Technika Masażysty w 2 lata - połącz studia jednolite z kształceniem zawodowym i wejdź szybciej na rynek pracy!

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna:
Inauguracja i pierwsze zajęcia: marzec 2019

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna

Czas trwania studiów: 5 lat (10 semestrów)

System zajęć: dzienny lub zaoczny (do wyboru)

Czym jest dla nas Fizjoterapia Kliniczna i Rehablitacyjna?

Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.
 
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy to Prywatna Uczelnia Medyczna, która kształci wysokokwalifikowaną kadrę Fizjoterapeutów na kierunku Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna, studiach jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy kładziony jest szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty: udostępniając profesjonalnie wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców-praktyków. Studenci w toku studiów uczą się wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów, pracując na nowoczesnym sprzęcie. Nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystują podczas praktyk zawodowych w toku pracy przychodni i szpitali.

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna

Nasze atuty:

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy - szanowani specjaliści i autorytety w swej dziedzinie . Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji ATMA w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • Zajęcia praktyczne na Uczelni odbywają się w nowych, doskonale wyposażonych pracowniach, z użyciem nowoczesnych i profesjonalnych sprzętów.

Studia Akredytowane przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydium Państwowej Kosmisji Akredytacyjnej, studia na kierunku Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy są studiami akredytowanymi, a Uczelnia posiada wszelkie uprawnienia do ich prowadzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w praktycznym przygotowaniu Fizjoterapeutów do wykonywania zawodu, oraz profesjonalizmowi w nauczaniu, program studiów, pracownie i przygotowanie Uczelni zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Co po studiach?

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diganostycznych i wykonywania zabiegów fizjoterapii, masażu, kinezyterapii, podtsatowywch technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie komepetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.
Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego. 

Nowoczesna Kosmetologia Estetyczna - studia licencjackie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Nowoczesna Kosmetologia Estetyczna - studia magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:
 
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • uzdrowiskach,
 • zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach i domach opieki,
 • poradniach i zakładach pracy chronionej,
 • ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa&Wellness,
 • jendostkach badawczych,
 • szkolnictwie wyższym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. 

Search