| STUDIA LICENCJACKIE

BRAK OPŁATY WPISOWEJ + NIŻSZE CZESNE
Informujemy, że tylko do 26 02 2019 zostaje zniesiona opłata wpisowa (300 zł) oraz obniżona wysokość czesnego, nawet do 400 zł. Szczegóły w wybranym kierunku a pełna tabela opłat w zakładce "Opłaty".
LICENCJAT W 2 LATA Z INDYWIDUALNYM TOKIEM NAUCZANIA
STUDIA LICENCJACKIE + SZKOŁY POLICEALNE

| STUDIA MAGISTERSKIE

BRAK OPŁATY WPISOWEJ + NIŻSZE CZESNE
Informujemy, że tylko do 26 02 2019 zostaje zniesiona opłata wpisowa (300 zł) oraz obniżona wysokość czesnego, nawet do 500 zł. Szczegóły w wybranym kierunku a pełna tabela opłat w zakładce "Opłaty".
STUDA MAGISTERSKIE + PODYPLOMOWE
STUDIA MAGISTERSKIE + SZKOŁY POLICEALNE

| STUDIA PODYPLOMOWE

BRAK OPŁATY WPISOWEJ + NIŻSZE CZESNE
Informujemy, że tylko do 26 02 2019 zostaje zniesiona opłata wpisowa (300 zł) oraz obniżona wysokość czesnego, nawet o kilkaset zł. Szczegóły w wybranym kierunku.
STUDA PODYPLOMOWE + MAGISTERSKIE
STUDIA PODYPLOMOWE + LICENCJACKIE

Search