studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne
Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna
Z dużą ilością zajęć praktcznych w toku pracy szpitali i przychodni
Zostań Studentem Fizjoterapii Klinicznej i Rehabilitacyjnej już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 513 011 492 a dokumenty donieś później

Image

1. Naukowa Konferencja Podologiczna w Bydgoszczy, ogranizowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu, to wydarzenie, którego uczestnikiem powinien zostać każdy podolog w Polsce. 

Studenci Fizjoterapii Klinicznej i Rehabilitacyjnej - bez żadnych opłat!
(wymagany zakup BEZPŁATNEGO biletu)

| REKRUTACJA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

Najniższe czesne w regionie
Czesne: 
550 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego do 26 02 2019: 440 zł 
Dołącz jeszcze do tej grupy
Wpisowe 0 zł ważne do 26 02 2019

Rekrutacja do końca listopada

Decyduje kolejność zgłoszeń

Okres nauki: 5 lat (10 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny 

Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II, III, IV i V rok z innych Uczleni w ciągu całego roku akademickiego.
 
Trwa nabór dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia, którzy chcą uzyskać tytuł magistra - rozpoczęcie od IV roku!

Nabór również na Indywidualny Tok Studiów.

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna,
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

Image

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna.
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

| WAŻNE INFORMACJE

Koszt studiów
Szczegóły harmonogram opłat dla studiów I stopnia dostępny: TUTAJ
Koncepcja kształcenia
Wymagane dokumenty rekrutacyjne
Informacje i zapisy

OFERTA SPECJALNA

Połącz studia jednolite magisterskie z kształceniem w Policealnej Szkole Masażu

Do 04 09 2018 możesz zapisać się do Policealnej Szkoły Masażu i kształcić się w niej bezpłatnie. Zdobądź tytuł Technika Masażysty w 2 lata - połącz studia jednolite z kształceniem zawodowym i wejdź szybciej na rynek pracy!

OFERTA SPECJALNA

TYLKO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

TYLKO DO 26 10 2018, PROMOCJA NA KURSY - 25%! ZAPISZ SIĘ NA STUDIA I WYBIERZ SWÓJ KURS:

Kinesiotaping KT1/KT2, Masaż Shantala - technika masażu niemowląt i dzieci, Masaż sportowy, Masaż Lomi Lomi.

TYLKO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ

Image

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna,
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

Image

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna.
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

| Czym jest dla nas Fizjoterapia?

Fizjoterapia  jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwaniu dolegliwości. Fizjoterapeuci przywracają sprawność osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom oraz seniorom. Pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz klubach sportowych.

| Nasze atuty:

 • Kompleksowo wyposażone pracownie fizykoterapii i kinezyterapii.
 • Kadrę naukową stanowią profesorowie i doktorzy - szanowani specjaliści i autorytety w swej dziedzinie . Ćwiczenia prowadzą praktycy pracujący w bydgoskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych.
 • Praktyki w najlepszych placówkach medycznych: X Wojskowy Szpital z Pokliniką w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji ATMA w Bydgoszczy, Centrum Medyczne Gizińscy, Szpital Pulmonologiczny w Bydgoszczy, Przychodnia Ogrody, Centrum Medyczne Zachód, Klinika Uzdrowiskowa "Pod tężniami" w Inowrocławiu, Sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu i wiele innych.
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych.
 • Zajęcia praktyczne na Uczelni odbywają się w nowych, doskonale wyposażonych pracowniach, z użyciem nowoczesnych i profesjonalnych sprzętów.

| Studia Akredytowane przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydium Państwowej Kosmisji Akredytacyjnej, studia na kierunku Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy są studiami akredytowanymi, a Uczelnia posiada wszelkie uprawnienia do ich prowadzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w praktycznym przygotowaniu Fizjoterapeutów do wykonywania zawodu, oraz profesjonalizmowi w nauczaniu, program studiów, pracownie i przygotowanie Uczelni zostały zaopiniowane pozytywnie. 

| Sylwetka Absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diganostycznych i wykonywania zabiegów fizjoterapii, masażu, kinezyterapii, podtsatowywch technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie komepetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.
Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego. 
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • uzdrowiskach,
 • zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach i domach opieki,
 • poradniach i zakładach pracy chronionej,
 • ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa&Wellness,
 • jendostkach badawczych,
 • szkolnictwie wyższym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. 

| WAŻNE INFORMACJE

Koszt studiów
Szczegóły harmonogram opłat dla studiów I stopnia dostępny: TUTAJ
Koncepcja kształcenia
Wymagane dokumenty rekrutacyjne
Informacje i zapisy
Image

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna,
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

Image

Zajęcia praktycze na studiach Fizjoterapia Kliniczna i Rehabilitacyjna,
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Jagiellońska 4

ZAREZERWUJ SOBI EMIEJSCE A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ

Search