studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Pedagogika Sądowa z Mediacją
Rozpocznij Studia Podyplomowe Pedagogika Sądowa z Mediacją już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3400 zł
Promocja do 11 12 2018 2800 zł
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji
25 12 2018
Pierwszy zjazd 09.11 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań,  ul. 27 Grudnia 17, lok. 101, Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 11 12 2018  

Zapisując się na Studia Podyplomowe Pedagogika Sądowa z Mediacją drugi kierunek 20% taniej

lub Doradztwo Zawodowe i Personalne dla Nauczycieli za 2300 zł 
lub Przygotowanie w Zakresie Pedagogiki Specjalnej - Socojterapia i Resocjalizacja za 2100 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.02.2019 r.
C
zesne 3 500 zł
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy ( w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologi i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik pozawodzie i postępowaniu mediatora.

Adresaci:

Studia adresowane są do prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikację zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora. Studia sa także dla osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów zakresu pedagogiki sądowej i mediacji.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3400 zł
 • Promocja do 11 12 2018 2800 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 12 2018:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Historia i WOS - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 1. Wybrane zagadnienia z psychologi społecznej
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Uregulowania prawne mediacji karnych
 4. Mediacje karne - procedury, przebieg, symulacje
 5. Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje,uregulowania prawne
 6. Regulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 7. Psychologia rodziny
 8. Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - procedury i przebieg
 9. Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej - procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 10. Mediacje rodzinne (porozumienia rodzicielskie)

Cel Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy ( w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologi i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik pozawodzie i postępowaniu mediatora.

Adresaci:

Studia adresowane są do prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikację zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora. Studia sa także dla osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów zakresu pedagogiki sądowej i mediacji.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3600 zł
 • Promocja do 17 07 2018 3100 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 17 07 2018:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Historia i WOS - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 1. Wybrane zagadnienia z psychologi społecznej
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Uregulowania prawne mediacji karnych
 4. Mediacje karne - procedury, przebieg, symulacje
 5. Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje,uregulowania prawne
 6. Regulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 7. Psychologia rodziny
 8. Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - procedury i przebieg
 9. Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej - procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 10. Mediacje rodzinne (porozumienia rodzicielskie)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Search